تجمع اعتراضی کارگران شهرداری باقرشهر

روز چهارشنبه ۵ تیر ماه جمعی کارگران شهرداری باقرشهر واقع در شهرستان “ری” از توابع تهران…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری گناوه به همراه خانواده هایشان

روز پنجشنبه 6 تیرماه، شماری از کارگران خدماتی شهرداری گناوه به همراه خانواده هایشان دراعتراض به…

تداوم اعتراضات به بازداشت مرضیه امیری

روز چهارشنبه 5 تیر ماه، جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به…

تداوم اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران

روز چهارشنبه 5 تیرماه اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران در اعتراض به عدم پرداخت…

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

  ظهر روز چهارشنبه 5 تیر ماه،جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به…

تجمع اعتراضی شهروندان کرمانی

    روز چهارشنبه 5 تیر ماه،جمعی از ساکنان محدوده شهرک صنعتی کرمان در اعتراض به…

اعدام پنج زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج

روز چهارشنبه پنجم تیر ماه دستکم پنج زندانی محبوس در زندان رجایی شهر که پیشتر به…

آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال ۶۷

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مقامات رژیم ایران را متهم کرده است که اعضای خانواده‌های قربانیان…

پایان گردهمایی منامه و تداوم اعتراض فلسطینی‌ها

گردهمایی منامه برای رونمایی از بخش اقتصادی طرح صلح پیشنهادی دولت آمریکا در مناقشه اسرائیل و…

تجمع اعتراضی کشاورزان در لنجان

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه ۵ تیر ماه، کشاورزان شهرستان لنجان در مقابل فرمانداری این…