دسته: جهان

آغاز مذاکرات احیای برجام در وین

مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام با حضور امضاکنندگان آن در وین از روز دوشنبه ۸ آذرماه از سرگرفته می‌شود. پس...