متن سخنرانی رفیق ابراهیم_علیزاده دبیر اول کومه‌له در کنگره ملی کوردستان( KNK)

متن سخنرانی رفیق ابراهیم_علیزاده دبیر اول کومه‌له در کنگره ملی کوردستان( KNK) ترجمه و تنظیم از کوردی به فارسی: افشین ندیمی به نام جانباختگان سرفراز جنبش روژاوا حضار محترم! امروز … Read More

اطلاعیه پایانی کنگره ۱۷ کومه له

هفدهمین کنگره کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)، در هفتهآخرتیر ماه سال ۱۳۹۶ (نیمه دوم ژوئیه سال ۲۰۱٧)  طی چهار روز جلسات فشرده و برگزاری یک جلسه اختتامیه به … Read More