مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در یک حادثه کارگری

روز شنبه 15 مرداد ماه در جریان حادثه گازگرفتگی در یک کارگاه ضایعات پلاستیک درتهران 4…