اجرا نشدن  همسان سازی حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

رئیس سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه 14 خرداد ماه، طی اظهاراتی گفت: اعتبار مالیات بر ارزش افزوده فقط برای متناسب‌سازیِ بازنشستگان دولت است.

بازنشستگان کارگری، در اعتراض به این اظهارات می‌گویند: قرار است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازهم ماه‌ها به تعویق بیفتد و معلوم نیست که دولت کی و چه وقت بخشی از بدهی خود به تامین اجتماعی را میبپردازد. به گفته بازنشستگان معترض، اگر قرار است همسان‌سازی اجرا شود باید برای همه بازنشستگان کشور بدون استثنا انجام شود. گفتنی است، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عموماً زیر خط فقر است و این بازنشستگان بیش از سایر گروه‌ها به ترمیم حقوق و اجرای همسان‌سازی نیاز دارند.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net