احضار محمود صفدری فعال صنفی به دادسرای رژیم

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

محمود صفدری، فعال صنفی معلمان با دریافت ابلاغیه ای به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد احضار شد.

بر اساس ابلاغیه ای که در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد صادر شده است، از محمود صفدری خواسته شده تا ظرف مهلت پنج روز از زمان درج ابلاغیه در سامانه جهت دفاع از اتهام نشر اکاذیب رایانه ای در شعبه مذکور حاضر شود.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net