احضار معلم بازنشسته برای اجرای حکم  یک سال حبس تعزیری

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

“محمد صادقی”، از فعالان صنفی معلمان استان مرکزی، اراک برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود باید ۱۴ فروردین ماه، به زندان استان مرکزی مراجعه کند.

از قرار معلوم، محمد صادقی”، معلم بازنشسته که به دلیل شرکت در تجمع ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ بازداشت شده بود. در ۲۴ اسفند همان سال با وثیقه ۸۰ میلیونی به صورت موقت آزاد شده بود.گفتنی است، از شهریور ۱۴۰۰ که دور تازه اعتراض‌های معلمان آغاز شد، نیروهای امنیتی رژیم ده‌ها معلم را بازداشت و به حبس محکوم کردند و بسیاری از معلمان را به صورت موقت یا دائم از کار اخراج کردند.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net