ادارات ۹ استان ایران به دلیل گرمای هوا در روز پنجشنبه تعطیل اعلام شدند

Print Friendly, PDF & Email

ادارات ۹ استان به دلیل گرمای هوا در روز پنجشنبه تعطیل اعلام شدند و یا ساعات کارشان زودتر پایان می یابد.

ادارات سیستان و بلوچستان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و ادارات قم، یزد، خراسان جنوبی در روز پنجشنبه تعطیل اعلام شدند. ساعات کار ادارات چهار استان دیگر نیز کاهش یافته است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net