استاد دانشگاه علوم پزشکی: شاید مجبور شویم بیماران را در راهروهای بیمارستان‌ها بستری کنیم

Print Friendly, PDF & Email

مینو محرز، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بیان اینکه «باید بیمارستان‌های بیشتری در کشور ساخته شود»، به روزنامه «شرق» گفت: «در بخش‌های ویژه بیمارستان در ایران با کمبود تخت روبه‌روییم و اگر این روند ادامه پیدا کند باید بیماران را در راهروهای بیمارستان‌ها بستری کنیم.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net