اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر

کارگران شهرداری ایرانشهر روز دوشبنه ۲۰ تیر ماه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان در مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری ایرانشهر نسبت به پرداخت نشدن ۴ ماه دستمزد خود اعتراض دارند. به گفته این کارگران آخرین حقوق دریافتی مربوط به پایان سال ۱۴۰۰ بوده است. وضعیت معیشتی کارگران شهرداری ایرانشهر به دلیل پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق وخیم است. این کارگران ۱۴ سال است، عیدی خود را دریافت نکرده‌اند.آنها که نزدیک به ۶۵۰ نفر هستند، به صورت قرارداد مستقیم با شهرداری مشغول به کار هستند. شهرداری در رابطه با پرداخت دستمزد آنها، پاسخ مشخصی نمی‌دهد. وضعیت معیشتی کارگران شهرداری ایرانشهر به دلیل پرداخت نشدن معوقات‌شان وخیم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.