اعتصاب شهروندان بلوچستانی در مقابل جایگاه سوخت کارواندر خاش

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه جمعی از شهروندان بلوچ در مقابل جایگاه سوخت کارواندر خاش به دلیل عدم در اختیار قرار دادن کارت سوخت مادر به مردم اعتصاب کردند.

مسئولین جایگاه،کارت سوخت مادر را تنها در اختیار نیروهای یک شرکت متعلق به سپاه که در جنب این جایگاه قرار دارد،می دهند و شهروندان از آن محروم هستند.یک منبع مطلع گفت:این کارت سوخت در اختیار نیروهای شرکتی سپاه قرار داده می شود و مردم بلوچ در این منطقه برای دریافت ۱۰ لیتر بنزین و سوخت گیری در مضیقه قرار دارند.شماری از شهروندان کارواندر نیز در اعتراض به این اقدام با پارک کردن خودروهای خود در مقابل این جایگاه سوخت،اعتصاب کردند.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net