اعتصاب غذای رضا شهابی در زندان اوین

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

رضا شهابی فعال کارگری زندانی از روز دوشنبه18 تیرماه، در اعتراض به تداوم برخوردهای سرکوبگرانه و ‌تبعیض آمیز، دست به اعتصاب غذا زده است.

کمیسیون پزشکی به دلیل وضعیت وخیم رضاشهابی دستور اعزام به بیمارستان داده است تا سریع تر نسبت به جراحی و درمان ایشان در خارج از زندان تصمیم بگیرد. ولی به دلیل کارشکنی مسئول بند ۴ در ارسال نامه، درخواست اعزام به بیمارستان به جای بهداری به حفاظت فرستاده شده است. به همین دلیل رضا شهابی در اعتراض به تداوم این برخوردهای سرکوبگرانه دست به اعتصاب غذا زده است.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net