اعتصاب کادر درمان در سانتاکروز

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

به گزارش منتشر شده، شماری از کارگران و کارکنان بخش درمان شهر سانتا کروز در آمریکای جنوبی روز جمعه 20 بهمن ماه در اعتراض به وضعیت حقوقی خود اعتصاب کردند.

این اقدام کادر درمان که در اعتراض به عدم افزایش حقوق و بحث افزایش سن بازنشستگی نیروهای وزارت بهداشت بولیوی مطرح شده، با فراخوان اتحادیه های کارکنان بخش بهداشت و درمان در سازمان درمانی سانتاکروز برگزار شد. قرار است این  اعتصاب به صورت محدود سه روز ادامه داشته باشد و برای رعایت حال بیماران نهایتاً روزانه بین 1 تا 3 ساعت برقرار باشد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net