اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی نیروآرا اندیش

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

کارگران و کارکنان پروژه ای شاغل در شرکت آزمون فلز و برق نیروآرا اندیش پتروشیمی روز چهارشنبه 2 خرداد ماه،  با خواست افزایش فوری دستمزدها در قراردادهای کاری خود دست به اعتصاب زدند.

بخشی از این کارگران حتی بابت دستمزد  هایشان از اسفند ماه تا کنون طلبکارند و خواستار فوری دستمزدهای معوقه شان هستند. به گفته کارگران، همانطور که زودتر هشدار دادند اگر پیمانکاران به خواسته هایشان پاسخ ندهند  با اعتراضات گسترده تر آنها روبرو خواهند بود.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net