اعلام رای اصلاحی دیدار پرسپولیس و استقلال

Print Friendly, PDF & Email

کمیته انضباطی رای اصلاحی دیدار پرسپولیس و استقلال را صادر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، با اعلام کمیته انضباطی؛ نظر به اینکه در بندهای 1 و 2 دادنامه شماره 1759 مورخ 1402/10/7 عبارت » در نیم فصل دوم بعد از در مسابقه رسمی سهواً از قلم افتاده است دادنامه صادره فوق بشرح مذکور بر اساس بند 15 از ماده 21 مقررات انضباطی اصلاح می شود.

رأی اصلاحی صادره نیز قابل تجدید نظرخواهی بوده و ارائده رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی اصلاحی ممنوع می باشد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net