افشاریان به تاج: ادعایی ثابت نشده اما برای جلوگیری از حاشیه با کناره‌گیری‌ام موافقت کنید

Print Friendly, PDF & Email

پس از تعیین مسئول موقت برای کمیته داوران فدراسیون فوتبال از سوی مهدی تاج که به معنای کنار رفتن افشاریان از ریاست این کمیته بود، سایت فدراسیون فوتبال نامه کناره‌گیری افشاریان را منتشر کرد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net