اما آیا اسرائیلی ها بیدار خواهند شد ؟

Print Friendly, PDF & Email

در این لحظه های دشوار، برای اسرائیل بهتر است که سرانجام به درون خود بنگرد تا تصویر خود را بیند. بهتر است که به جای نکوهش همه جهان، خودش را سرزنش کند. چه شد که ما به اینجا رسیدیم، پرسش باید این باشد، نه اینکه چگونه آنها به این موضوع رسیدند. منتشر شده در هآرتس، ۲۳ مه ۲۰۲۴ سرانجام عدالت؛ اولین نشانه‌های آغاز یک عدالت دیرهنگام و نسبی به چشم می خورد که در ضمن حال معیاری برای دادگستری نیز است. هیچ لذتی وجود ندارد که نخست وزیر و وزیر دفاع کشور شما در سرتاسر جهان تحت تعقیب قرار گیرند، اما (…)


2024/05

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net