انتقال احمدرضا حائری زندانی سیاسی به سلول انفرادی

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

“احمدرضا حائری”، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه، به‌صورت غیرقانونی به سلول انفرادی در بند امن واحد سه زندان قزلحصار منتقل شد.

این انتقال به‌دلیل اعتراض او به نقض حقوق بشر در زندان قزلحصار و افشاگری‌‌هایش در خصوص اقدامات غیرقانونی علیه زندانیان و نیز به‌صرف حضور فعال در کارزار سه‌شنبه‌های “نه به اعدام” صورت گرفته است.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net