انتقال کامران شیخه به زندان مهاباد

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

کامران شیخه زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج روز دوشنبه 14 خرداد ماه به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.

کامران شیخه در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد و شش نفر از هم پرونده ایهایش، پیش از این اعدام شده اند. انتقال نامبرده که به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی وی انجام گرفته، نگرانی جدی را در مورد اجرای حکم و سرنوشت نامبرده در پی داشته است. این زندانی سیاسی روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه سالجاری جهت اجرای حکم اعدام به سلولی انفرادی منتقل و بدون اجرای حکم بار دیگر به بند عمومی بازگردانده شد. گفتنی است وی در حالی به زندان مهاباد منتقل شده که “خسرو بشارت” هم پرونده ایی وی سحرگاه روز چهارشنبه 26 اردیبهشت در حین تحمل پانزدهمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان قزلحصار کرج اعدام گردید.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net