انجمن قلم آمریکا اجرایی شدن قریب‌الوقوع حکم زندان سپیده رشنو را به شدت محکوم کرد

Print Friendly, PDF & Email

انجمن قلم آمریکا اجرایی شدن قریب‌الوقوع محکومیت سپیده رشنو، کنشگر مخالف حجاب اجباری به سه سال و ۱۱ ماه زندان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با ستودن پایداری زنان معترض ایران، نقش افرادی مانند رشنو را در الهام بخشیدن به همگان در جهت آینده‌ای‌ روشن‌تر برای حقوق بشر، محوری خواند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net