او زنده است

حسن حسام

Print Friendly, PDF & Email

او زنده است

برای آرمیتا گراوند

حسن حسام

 

انبوه خلق به اندوه

درخلوتِ شبانه خاموش

خواندند تلخ ترازتلخ

زیبا بود ،

این قناریِ خوش خوان

چون خواب های طلایی

زیبا بود!

همسان ِ بی قراری مهسا بود

*

هم«بود»،هم نبودن،

دروصف این حضور،

میراث مرده درشبِ تاریخ است!

زیباست اوهم اکنون!

بنشین وسیرتماشاکن

زیبا ست چون فسانه به روئیا

زیباوسرفرازچوژینا

حدیث

حنانه

غزاله و سارینا

نیکا وبی شمار، ره پویان

وچشم ِگُل نشان ِجوانان،

درجنگ ساچمه ها،

رقصان وچرخ زنان ست

*

«مرحومه»نیست این گل

سبزاست وماندگار است

این واژه را به گورسپارید

با قاریانِ خونخوار

و آیه هایِ شرربار

*

او؛

شعله ی شکفته توفان ست .

چون ذات زندگی ،

خجسته وجوشان است .

رقصان وشادمانه وآزاد،

با گیسوان ِافشان،

درمیدان است .

پاریس

۲۸/۱۰/۲۰۲۳

حسن حسام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net