ایجاد حصار امنیتی، یک وسواس روسی

Print Friendly, PDF & Email

پیشرفت‌های روسیه در اوکراین، کمک‌های مسدود شده به کی‌یف در کنگره آمریکا ، چشم‌انداز بازگشت کاخ سفید به انزواگرایی: همه اینها احساس آسیب‌پذیری را در اروپا تشدید کرده و آنرا وادار به سخت تر کردن لحن خود می‌کند. رهبران اروپا برای توجیه رشد سرسام آور بودجه نظامی شان، تهدید امروزی روسیه را با خطر دیروزی نازی ها مقایسه می کنند. اما با اینکار درس های تاریخی مهمی را به فراموشی می سپارند. اوضاع برای کیف و متحدانش خراب شده است. با وجود پرداخت مبالغ قابل توجهی برای کمک به ارتش و اقتصاد آن پس از (…)


2024/04

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net