اینستاگرام «نمایش اجباری تبلیغات به کاربران» را آزمایش می‌کند

Print Friendly, PDF & Email

شبکه اجتماعی اینستاگرام در حال آزمایش نوع خاصی از نمایش تبلیغات است که کاربران امکان رد کردنشان یا عبور از آن‌ها را ندارند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net