بازرسان تأمین اجتماعی، کارگران ساختمانی را که به دلیل گرمای هوا شب‌ها کار می‌کنند از سهمیه‌ی بیمه محروم می‌کنند

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net