بازرس کانون بازنشستگان تهران: افزایش ۲۲درصدی حقوق بازنشستگان به فقر مطلق آنها منجر می‌شود

Print Friendly, PDF & Email

حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران، گفت: «افزایش ۲۲ درصدی برای مستمری‌بگیران سایر سطوح کافی نیست و موجب می‌شود که خیل گسترده‌ای از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به شرایط حداقل‌بگیری و فقر مطلق دچار شوند.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net