بایدن: زیر بار معاینه پزشکی نمی‌روم، فقط خدا می‌تواند من را از رقابت کنار بگذارد

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net