با نزدیک شدن به ۸ مارس شورای استکهلم جلساتی برای گفتمان و تبادل نظر حول جنبش های انقلابی، زنان، کارگران.. و ارتباط جنبش ها، تدارک دیده است

شورای استکهلم

Print Friendly, PDF & Email

با نزدیک شدن به ۸ مارس شورای استکهلم جلساتی برای گفتمان و تبادل نظر حول جنبش های انقلابی، زنان، کارگران..  و ارتباط جنبش ها، تدارک دیده است.

با نزدیک شدن به ۸ مارس
شورای استکهلم جلساتی برای گفتمان و تبادل نظر حول جنبش های انقلابی،
زنان، کارگران..
و ارتباط جنبش ها، تدارک دیده است
سخنرانان جلسه اول:
آذر ماجدی، نسیم محمدی , افسانه پویش
وقت مناسب جهت طرح بحث و نظر برای شرکت کنندگان درنظر گرفته شده است.
همراه ما باشید و به پر بار شدن مباحث کمک کنید
شنبه ۳ فوریه، ساعت ۱۴ تا ۱۷
سنسوس، مدبوریا پلاتسن
از طریق پلاتفرم زوم هم می توان در جلسه شرکت کرد
https://us02web.zoom.us/j/89196382309?pwd=SWlpZU1GalV0bm1VaFhYZktUai9VZz09

 
شورای استکهلم
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net