برگزاری مراسم اول ماه مه در شهرستان بانه

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

برپایه گزارش دریافتی روز جمعه 7 اردیبهشت ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب به همراه شماری از فعالین کارگری بانه برای دومین بار و در آستانه اول ماه مه با برگزاری مراسمی این روز را گرامیداشتند.

مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال سرودجهانی همبستگی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان راه آزادی و برابری برگزاری گردید. در ادامه یکی از شرکت کنندگان، درخصوص تاریخچه اول ماهمه و مناسبات سرمایه داری و اوضاع نامناسب زندگی مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی سخنانی ایراد نمود. سپس شرکت کنندگان در یک بحث آزاد به ادامه مبارزه طبقه کارگر تا رسیدن به اهداف و آرمانهایشان تاکید نمودند. این مراسم بعداز حدود دو ساعت در میان شور و شوق حاضرین به پایان رسید.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net