‍ بیانیه فعـالان مـدنی سـنندج  در قدردانی ازهمبستگی و اتحاد مردم در اعتصابات عمومی

Print Friendly, PDF & Email

 

همبسـتگی مـردم؛ تحـقق یک انقـلاب اسـت

بی‌ تردید، مشارکت عمومی در اعتصاب سراسری کوردستان توسط مردم، در خور شایسته‌ترین احترام از سوی همگان است. این همبستگی، که توانسته تمامی تمایلات و پتانسیل‌های اجتماعی _ سیاسی _ مدنی را برای نیل به آزادی گرد هم آورد، امری اتفاقی و تصادفی نیست. اعتصابات سراسری کوردستان، پدیدار  شور و میل به اتحاد از سوی مردمی است که در حساس ترین لحظات جنبش و مقاومت «خود انگیختگی و خود سازماندهی» را سفت و سخت به هم گره زده اند، که در تعبیر سیاسی آن باید گفت: «این یگانه اقدامی است که در آن، همزمان عقلانیت و عشق با هم پیروز می شونداعتصاب عمومی، همان اقدام ناظر به عقلانیت جامعه است و اتحاد، اقدام ناظر به عشق و برابری خواهی میان مردم. در چنین شرایطی، ضمن قدردانی دوباره از مردم شریف و آزادیخواه، از آن دسته از احزاب سیاسی و نهادهای حقوق بشری نیز که با تدبیر و مشارکت خویش در فراگیر نمودن این اعتصاب، مسیر اتحاد و همبستگی جامعه برای رسیدن به آزادی و برابری را هموارتر نمودند سپاسگذاریم. خواست روشن و بی قید جامعه، اتحاد تمامی جریان های سیاسی و اجتماعی حول جنبش ژن_ژیان_ئازادی به منظور تکوین آن در مقابل ساختار سیاسی رژیم حاکم است. ضرورت تاریخی ایجاب می کند دیگر احزاب و جریان های سیاسی نیز، به دور از هرگونه صف آرایی های سوداگرانه، اقدامات واگرایانه و ناپذیرفتنی، با همکاری و همیاری متقابل، در این جنبش سهیم شوند و با در کنار مردم بودن،  بر توانایی جامعه در نیل به آزادی بیفزایند.

اتحــــــاد؛ رمـز پیـــروزی ماست

4 شنبه 11 بهمن 402

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net