تاب آوری مدل سنگال

Print Friendly, PDF & Email

با تلاش برای به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری، دولت ««مکی سال»» کشورش را در بحران فرو برد. انتخابات سرانجام سازماندهی شده در ۲۴ مارس ، با پیروزی غافلگیرکننده «باسیرو دیومای فایه » پایان یافت. به نظر می رسد که نهادهای بسیار متزلزل شده، با حمایت بسیج قوی مردمی ، استحکام خود را نشان داده اند. اما چالش های سیاسی و اجتماعی زیادی همچنان باقی است. یکشنبه ۲۴ مارس، روز انتخابات ریاست جمهوری در سنگال: رای گیری به طور مسالمت آمیز در سراسر کشور انجام می شود. شهروندان آسودگی و غرور خود را (…)


2024/04

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net