تاریخ ، یک سلاح جنگی

Print Friendly, PDF & Email

روزگار ما مثل بازی یافتن تفاوتهای بین دو تصویر، البته با قواعد وارونه، شده است، یعنی به جای جستجوی تفاوت‌ها در دوتصویر تقریباً یکسان، می کوشیم نقاط مشترک را در تصاویر متفاوت شناسایی کنیم، آنها آنقدربه نظر شبیه می آیند که یافتن شان مثل آب خوردن ساده است. در دوران جنگ این کار باز هم ساده‌تر می شود. مفسران و تصمیم گیرندگان به راحتی بین رویدادهای تاریخی گذشته و وضعیت کنونی شباهتهای غیر قابل انکاری می یابند و آن‌ها را با هم جفت و جور می‌کنند. دو سال است که جنگ اوکراین را با جنگ (…)


2024/04

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net