تاریخ استعماری، تاریخ ملی هم هست

Print Friendly, PDF & Email

تخریب مجسمه ها! فرانسوی های تحت تأثیر قرار گرفته می خواستند «جمهوری» را از شکوه گذشته اش عاری کنند. ژان باتیست کولبر، لویی فدرب، توماس بوگو… از این مجسمه های نشانگر یک گذشته «باشکوه»، در عصر تمامیت گرایی اندیشه واحد و woke («بیدار») دیگر استقبال نمی شود. اندیشه ای که پیروان آن تنها واژه «استعمارگری» را بر زبان دارند. در این حین، در ماه مارس اطلاع حاصل شد که اراده شهردار «تول»، در شرق فرانسه براین است که مجسمه ای برای بزرگداشت مارسل بیژار، افسر چترباز و شکنجه گر در الجزایر را در این (…)


2024/06

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net