تاریخ انقلاب روسیه

لئون تروتسکی

Print Friendly, PDF & Email

در دو ماه اول ١٩١٧ روسيه هنوز يک کشور سلطنتی بود و رومانوف ها بر آن حکومت می کردند. هشت ماه بعد بلشويک ها سکان کشور را به دست گرفتند. در آغاز سال کمتر کسی آنان را می شناخت، و رهبرانشان هنگامی که به قدرت رسيدند، هنوز به جرم خيانت به کشور تحت تعقيب بودند. چرخش چنين سريع ديگری در تاريخ نمی توان يافت- به ويژه اگر به خاطر داشته باشيد که اين چرخش صدوپنجاه ميليون انسان را دربر می گرفت. روشن است که حوادث سال ،١٩١٧ هر طور که درباره شان فکر کنيد، در خور مطالعه هستند.

لینک کوتاه:

کتاب در فرمت پی دی اف

لئون تروتسکی
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net