تایلند لایحه برابری ازدواج را تصویب کرد که می‌تواند ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کند

Print Friendly, PDF & Email

مجلس عوام تایلند لایحه برابری ازدواج را تصویب کرد. این اقدام گام مهمی است که می‌تواند این کشور را به سومین سرزمین در آسیا تبدیل کند که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی می‌کند. این لایحه قبل از تبدیل شدن به قانون، نیاز به تایید سنا و پادشاه دارد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net