تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگیان در شهرهای مختلف

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگیان، در روز یکشنبه 17 تیرماه، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به مطالباتشان در شوش و اهواز کرمانشاه و تهران دست به تجمع زدند.

خواسته‌ی اصلی تجمع‌کنندگان برای آزادی شریفه محمدی، فعال کارگری بود که به حکم اعدام محکوم شده است. تجمع‌کنندگان به نابرابری حقوق زنان و مردان با سر دادن شعار، “ظلم و ستم در اینجا” ” مضاعفه به زن‌ها” اعتراض کردند. بازنشستگان همچنین در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی و عدم رسیدگی مقامات به خواسته ها و مطالباتشان در مقابل اداره کل تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود ،تجمع برپا کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی با در دست داشتن پلاکاردها که بر روی آن مطالبات خود را نوشته بودند و سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار توجه و اهمیت دادن مسئولان به خواسته های خود شدند.معترضان همچنین نسبت به گرانی،فقر و فساد،تورم و وضعیت دشوار معیشتی اعتراض کردند.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net