تجمع بازنشستگان کشوری در کرمانشاه

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

جمعی از بازنشستگان کشوری، مخابرات و تامین اجتماعی، روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشور در کرمانشاه، دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net