تجمع کارکنان درمانی و پرستاران لرستان

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

پرستاران شاغل در مراکز درمانی استان لرستان روز شنبه 14 بهمن ماه با برپایی تجمع اعتراضی مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی نسبت به عدم رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفی و معیشتی خود اعتراض کردند.

پرستاران و کادر درمان نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق خود اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی این قشر شدند.گفتنی است آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض دارند.گفتنی است که ساعت کار پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند،بدون آنکه مبلغی به دستمزدهایشان افزوده شود و برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net