تجمع کارکنان راه آهن با مطالبه بازگشت به کار کارگران اخراجی

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

جمعی از کارگران لوکوموتیوران راه آهن در استان کرمان روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در اعتراض به مسائل معیشتی و شغلی خود و همچنین بحث اخراج تعدادی از همکاران خود اعتراض کردند.

کارکنان و کارگران راه آهن نسبت به وضعیت حقوقی خود معترضند و خواستار بازگشت به کار چند نفر از همکارانشان شدند که در جریان اقدام برای جلوگیری از اخراج کارگران امضا جمع آوری کرده بودند.آنها تحقق کلیه مطالبات خود را شرط پایان اعتراض خود اعلام کرده و اعلام نمودند بازگشت همکاران اخراجی از مهمترین مطالبات آنان میباشد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net