تجمع کارگران فصلی نیشکر میان آب برای بازگشت به‌ کار

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

گروهی از کارگران فصلی کشت و صنعت نیشکر میان آب روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شوش خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود شدند.

این کارگران بیان کردند:برخلاف سال های گذشته که کارگران فصلی در نیمه دوم فروردین ماه هر سال مشغول به کار می‌شدند،آنها هنوز بیکارند.در واقع کارگران فصلی کشت و صنعت میان آب در بهار هرسال،فعالیت خود را در مزارع کشت نیشکر شروع کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به همکاری خود با این واحد تولیدی ادامه می‌دهند.این کارگران با بیان اینکه امسال برخلاف گذشته هنوز مشغول بکار نشده و وضعیت شغلی آن‌ها مشخص نیست،در ادامه با یادآوری شرایط نامناسب بازار کار منطقه سکونت خود افزودند:این واحد تولیدی و کشاورزی تنها فرصت شغلی برای آنهاست که سالهاست در آن به صورت فصلی مشغول کارند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net