تخیلات « گور» * آقای خاویر مایلی

Print Friendly, PDF & Email

آقای خاویر مایلی با فرهنگ، نهادها و یارانه‌های آن همدلی چندانی ندارد و آنرا یک بخش انگلی برای جامعه و لانه طفیلی های مترقی می انگارد . تهاجم او اگرچه با تکیه بر ارقام انجام می گیرد، اما اساساً نه به دلایل اقتصادی ، بلکه ناشی از یک بینش سیاسی است: موعوگرائي جنون آمیز «ضد سرخ» او، وی را به سمت سلاخی فرهنگ با اره برقی سوق می دهد. آقای خاویر مایلی به محض روی کار آمدن به عنوان رئیس جمهور کشور در ۱۱ دسامبر نشان داد که پروژه واقعی و حتی تنها پروژه وی در عرصه فرهنگ چیست: نابودی آن. اولین (…)


2024/06

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net