تداوم اعتراض و اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی صنعت نفت

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

تداوم اعتراض و اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی صنعت نفتاعتصاب کارگران و نیروهای شرکتی و پروژه ای نفت و گاز در روز یکشنبه 17 تیرماه برای چندمین هفته متوالی همچنان ادامه داشت.

بر اساس گزارشات منتشرشده،در حال حاضر بیش از 32 هزار کارگر پیمانی در نزدیک  به 123 شرکت مختلف نفت و گاز برای پیگیری مطالبات خود  وارد اعتصاب شده اند.مطالبات فوری کارگران اعتصابی: 14 روز کار 14 روز استراحت،افزایش حقوق ها و حذف پیمانکاران است.کارگران اعتصابی همچنین بر بهبود شرایط زیستی و کاری خود از جمله بهبود وضع خوابگاه ها،کیفیت غذا،اماکن بهداشتی عمومی خوابگاه ها (دستشویی و حمام)،تجهیزات لازم سرمایشی در محیط های کار و زیستی و ایمنی محیط کار تاکید دارند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net