تداوم اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه کربنات سدیم در استان فارس

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

روز دوشنبه 21 خردادماه، شماری از کارگران کارخانه کربنات سدیم شاغل در شهرک صنعتی فیروزآباد استان فارس، برای دومین روز پیاپی در اعتراض به وضعیت بد شغی و معیشتی اعتصاب کردند.

خواسته اصلی کارگران عبارت است از: افزایش حقوق، پرداخت اضافه کار، پاداش و سایر مزایای شغلی است که در تجمع روز گذشته خود روی آن تاکید کرده بودند. کارگران اعتصابی همچنین خواهان حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و اجرای کامل فاز دوم طرح طبقه بندی مشاغل هستند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net