تداوم اعتصاب کارکنان دانشگاه‌های کالیفرنیا

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

گزارشات منتشرشده در روز چهارشنبه 16 خردادماه حاکی از آن است که اعتصاب کارکنان دانشگاه‌های شهر کالیفرنیا از روز دوشنبه این هفته دوباره به جریان افتاده است.

کارمندان اعتصابی دانشگاه‌های کالیفرنیا خواهان بهبود شرایط کاری خود و حفظ حق آزادی بیان دانشجویان و اساتید دانشگاهی و کارکنان خود شدند.در این اعتصاب هزاران نفر از کارکنان دانشگاهی این ایالت خواستار دفاع از دانشجویان و اساتیدی شدند که با اتهامات جنایی و انضباطی مرتبط با اعتراضات ضد جنگ و ضد رژیم اسراییل اخیر از سوی دانشگاه،پلیس و دستگاه قضایی مواجه شده‌اند.علاوه بر حمایت اتحادیه‌های کارگری خودروساز آمریکا از دانشجویان،دانشگاه‌های دیگر این ایالت مثل رسما با اعلام اعتصاب کارکنان خود در همه حوزه‌های بهداشتی،خدماتی،درمانی و… مواجه شدند.برخی از این اعتصابیون در دانشگاه‌ها مقابل کتابخانه آکادمی تجمع کرده و چادر برپا کردند.با وجود این اعتراضات،پلیس ده‌ها تظاهرکننده دانشجوی حامی فلسطین در این ایالت آمریکا را به بهانه تجاوز به لابی ساختمانی در سانفرانسیسکو که کنسولگری اسرائیل در آن قرار دارد،دستگیر کرده است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net