تداوم اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

اعتصاب کارگران پروژه ای با خواست افزایش دستمزدها روز پنجشنبه 31 خرداد ماه، در شرکتهایی از جمله در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و سایت های ۱و ۲ و ۳ پترو پالایش، و کیان سازه وارد چندمین روز خود شده و کماکان ادامه دارد.

افزایش دستمزدها، خواست اول کارگران پروژه ای نفت برای قراردادهای سال جاری است. کارگران میگویند: با اعتصابات سراسری پیمانکاران را عقب میزنند تا افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها را به عنوان حق مسلم خود تحمیل کنند و از آن کوتاه نخواهند آمد. کارگران افزودند: با توجه به رشد سرسام آور تورم انتظار حداقل کارگران پروژه ای نفت افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در تمام سطوح مزدی است و تا رسیدن به آن به اعتصابات ادامه خواهند داد. گفتنی است، مدیر عامل شرکت آلای مهستان، کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده و به جای آنها نیروی جدید استخدام کرده است که این موضوع بر خشم و اعتراض کارگران شدت داده است.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net