تداوم نارضایتی معلمان خرید خدمات

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

معلمان خرید خدمات صبح روز جمعه 24 فروردین ماه در اعتراض به وضعیتِ بد معیشتی تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،معوقاتِ مزدیِ چند ماهه،مشکلات مربوط به بیمه،نداشتنِ قرارداد کاری مشخص، دلایلِ اعتراض این معلمان است.گفتنی است که آموزش و پرورش به دلیلِ نداشتنِ نیروی رسمی، سالهاست که از معلمانِ خرید خدمات برای تامین بخشی از نیروهای خود استفاده می‌کند.این معلمان معمولا با حقوق ناچیز و به امیدِ آنکه روزی تبدیل وضعیت بشوند،حاضر به کار در شرایط ناعادلانه هستند.موضوع تبدیل وضعیتِ این معلمان بارها در مجلس مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net