تسنیم درباره فساد گسترده در فوتبال؛ احتمال سقوط مس رفسنجان با نامه تاج به دادستان

Print Friendly, PDF & Email

تسنیم خبر داده است که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به رئیس دادگستری استان کرمان درخواست کرده که «موارد مربوط به فساد رخ داده در پرونده مس رفسنجان درباره تعداد مسابقات، چگونگی اتفاقات رخ داده و نحوه تبانی به‌صورت مشخص به اطلاع فدراسیون برسد.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net