تظاهرات احزاب و گروهای سیاسی ایرانی در ژنو مقابل سازمان جهانی کار

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

روز جمعه 18 خردادماه شمار زیادی از شهروندان آزادیخواه ساکن کشورهای اروپایی،هواداران احزاب و گروه های سیاسی ایرانی با تجمع مقابل سازمان جهانی کار در ژنو همزمان با نشست هیئت ایرانی در “ای ال او” تظاهرات کردند.

تجمع کنندگان و فعالان کارگری طی سخنرانی ها و شعارهایی که سردادند،خواهان اخراج هیئت جمهوری اسلامی از،ای،ال،او شدند.در این برنامه همچنین شرکت کنندگان خواستار اخراج نمایندگان قلابی شدند که خود را نماینده کارگران ایران می‌نامند و بیان کردند:نمایندگان واقعی کارگران و معلمان کسانی هستند که قربانی تیغ سرکوب رژیم شدند و تشکل‌های مستقل ایرانی در این نشست به صورت رسمی نماینده ندارند و نماینده حکومت ضد کارگری در آنجا شرکت کرده‌اند.شایان ذکر است که شعبان محمدی فعال صنفی معلمان مریوان نیز در اعتراض به سیاست های جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی سخنانی ایراد کرد.وی گفت:در اجلاس شما،نمایندگانی به ظاهر کارگری از ایران نیز شرکت دارند،آنها نمایندگان کارگران ایران نیستند بلکه ابزار و وسیله ای در دست کارفرما و دستگاه امنیتی حکومت هستند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net