توماج صالحی به اعدام محکوم شد

Print Friendly, PDF & Email

توماج صدای جنبش ژینا بود ، صدای ایشان باشیم.

بیدادگاه رژیم در اصفهان، روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه، توماج صالحی خواننده رپ و از مدافعین جنبش “زن ، زنگی، آزادی” را به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم کرد.
بیدادگاه رژیم در اصفهان اتهامات واهی ” معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب را جملگی از مصادیق افساد فی الارض” ، دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای توماج صالحی صادر کرده است. نامبرده، پیشتر در تیرماه سال گذشته به شش سال حبس و دیگر مجازات‌ها محکوم شده بود. لازم به ذکر است توماج صالحی، خواننده رپ اهل شاهین شهر، از جمله هنرمندانی است که با سرودن ترانه‌های اعتراضی، صدای خود را علیه سرکوب و بی‌عدالتی در ایران بلند کرده است.
توماج صالحی صدای جنبش اعتراضی و حق طلبی در برابر سرکوب فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران در جریان جنبش ” ژینا ” بود. به خاطر ترانه هایش و انعکاس اجتماعی و مبارزاتی آن بویژه در میان نسل جوان به زندان ، شکنجه و اکنون اعدام محکوم شده است . امروز با اوج گرفتن جنبش زنان ، بویژه علیه حجاب اجباری ، قاتلان مردم ایران در صدد زهرچشم گرفتن از این جنبش و عقب راندن آن و کل جنبش ” زن ، زندگی ، آزادی ” هستند، و قصد دارند با صدور حکم جنایتکارانه اعدام توماج صالحی ، فریاد حق طلبانه جوانان و زنان ایران را خفه کنند . اما زهی خیال باطل ؟! جنبش ” ژینا ” آخرین خاکریزهای مقاومت جمهوری اسلامی را بر سر حاکمان آن ویران خواهد کرد . توماج در دفاع از انسانیت و آزادی ، حکم اعدام گرفته است . دفاع از حق حیات ‌توماج ، دفاع از حق زندگی عمومی ، دفاع از آزادی و ضدیت با فاشیسم اسلامی و تقابل با اعدام بعنوان حربه سیاسی حاکمان علیه جامعه و دگراندیشان است . توماج از ما دفاع کرد . به دفاع متحدانه از ایشان برخیزیم . توماج صدای ما ، صدای جنبش” ژینا” بود ، ما هم صدای توماج باشیم .

حسن رحمان پناه

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net