جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات: سن مصرف سیگار به کودکان دبستانی رسیده است

Print Friendly, PDF & Email

دبیر شورای طرح «پاد» جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به کاهش سن اعتیاد به مصرف سیگار و همچنین مواد توهم‌زای صنعتی در ایران گفت «سن مصرف سیگار اکنون در کشور به کودکان دبستانی رسیده است.» او اشاره کرد در ۱۰ سال اخیر تولید سیگار در ایران سه برابر شده است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net