جنگ فرهنگی به سبک ایتالیا

Print Friendly, PDF & Email

خانم جورجیا ملونی و نزدیکانش می‌خواهند به هژمونی فرهنگی چپ پایان دهند، پروژه‌ای که هموراه پوپولیسم ارتجاعی دلبسته به آن بوده است. تغییر مسئولین و کاهش بودجه ای از پیش ناچیز شده ، کافی نیست. باید یک «روایت جدید» تحمیل شود، که تجلیل گر ارزش‌های ناسیونالیستی و نئوفاشیستی باشد. کاری طولانی مدت که شامل بازنویسی تاریخ نیز می شود. او یکی از نزدیک ترین اعضای دولت به خانم جورجیا ملونی است. جنارو سانگولیانو که قبلاً در چندین سازمان نئوفاشیست، از جمله جنبش اجتماعی ایتالیا (MSI)، فعال بوده است ، (…)


2024/07

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net